Новини

5.2.2009 г.Стартира ІІ-ри кръг на Проект „Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми - Проект 100" с финансиране от 2008 година.

Категория: Възможности
29.1.2009 г.Фонд „ФЛАГ” получава до 50 млн. лв. за увеличаване на капитала си

Категория: Възможности
28.1.2009 г.Два партньорски проекта за чисти води стартират в ИА МА

Категория: Възможности
28.1.2009 г.Проект „Красива България” стратира нова мярка за подпомагане на социални домове

Категория: Възможности
8.1.2009 г.Увеличава се бюджетът по двете нови процедури по ОПАК

Категория: Възможности
7.1.2009 г.Конкурс за иновативно предприятие на 2008 г.

Категория: Възможности
22.12.2008 г.Фонд ФЛАГ започва работа в началото на 2009 г.

Категория: Възможности
16.12.2008 г.Стартира проекта за разширение на метрото в София

Категория: Възможности
3.12.2008 г.ЕК удължи срока на плащанията по САПАРД с една година

Категория: Възможности
3.12.2008 г.Стартира нов проект за подобряване на координацията в държавната администрация

Категория: Възможности
  ...