Новини

30.10.2008 г.Стартират нови процедури по ОПАК за държавната администрация и за съдебната система

Категория: Възможности
16.10.2008 г.Открита е процедура по ОП „Конкурентоспособност”

Категория: Възможности
10.10.2008 г.До 200 млн. лв. ще постъпят до края на годината в общините от Оперативна програма „Околна среда”

Категория: Възможности
6.10.2008 г.Ще влизаме в Македония само с лични карти

Категория: Възможности
6.10.2008 г.667 души успешно преминаха централизирания конкурс за младши експерти

Категория: Възможности
6.10.2008 г.До края на 2008 г. по ОП „Транспорт" ще бъдат сключени договори на стойност около 590 млн. лв.

Категория: Възможности
6.10.2008 г.Стартира процедура за набиране на проекти по ОП „Конкурентоспособност”

Категория: Възможности
3.10.2008 г.Министерският съвет обяви нова процедура за кандидатстване

Категория: Възможности
2.10.2008 г.На 14.10.2008 г. изтича крайния срок за подаване на оферти по процедура на Администрацията на МС

Категория: Възможности
2.10.2008 г.До днес 548 от 1154 издържаха централизирания конкурс за малдши експерти

Категория: Възможности
  ...