Новини

29.12.2009 г.Лекарите ще получат заплати преди края на 2009г.

Категория: Здраве
7.12.2009 г.Министърър на здравеопазването ще одобри 54 стандарта до края на 2009г.

Категория: Здраве
30.11.2009 г.Няма причина за повишаване на цените на лекарствата през 2010г.

Категория: Здраве
19.11.2009 г.Екипът на ВМА за борба с грипната епидемия в Украйна се върна в България

Категория: Здраве
29.10.2009 г.МОМН следи за епидемоилогичната обстановка в училищата

Категория: Здраве
21.10.2009 г.Правителството предоставя на ВМА лечебно-възстановителните бази "Хисар" и "Наречески бани"

Категория: Здраве
21.10.2009 г.Правителството прие нов Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването.

Категория: Здраве
14.10.2009 г.МЗ предлага по-висока реимбурсация на лекарствата за деца с увреждания

Категория: Здраве
6.10.2009 г.Медицинските дейности ще се остойностяват от агенция към Министерство на финансите

Категория: Здраве
9.9.2009 г.С подкрепата на СЗО България ще реализира проекти за 520 хил. долара в сферата на здравеопазването

Категория: Здраве