Новини

1.7.2011 г.Правителството прие Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания

Категория: Социална политика и заетост
1.7.2011 г.От 1 септември минималната работна заплата се увеличава на 270 лв.

Категория: Социална политика и заетост
11.5.2011 г.150 лв. е еднократна помощ за първокласници през учебната 2011/2012 г.

Категория: Социална политика и заетост
4.5.2011 г.МС прие промени в условията за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица

Категория: Социална политика и заетост
15.4.2011 г.Публикувана е Националната програма за закрила на детето за 2011 г.

Категория: Социална политика и заетост
13.4.2011 г.Одобрен е годишен доклад за изпълнение на Националния план „Десетилетие на ромското включване”

Категория: Социална политика и заетост
7.4.2011 г.Одобрена е Националната програма за закрила на детето за 2011 г.

Категория: Социална политика и заетост
5.4.2011 г.НАСЕЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ 1.02.2011 ГОДИНА

Категория: Социална политика и заетост
1.4.2011 г.Приет е отчет на Националния план за насърчаване равнопоставеността на жените и мъжете за 2010 г.

Категория: Социална политика и заетост
1.4.2011 г.Таксата за вписване в регистрите за международни осиновявания е 100 лв.

Категория: Социална политика и заетост