Новини

28.10.2009 г.От 1 януари 2010 линията на бедност ще бъде 211 лв.

Категория: Социална политика и заетост
26.10.2009 г.От 2010г. се намаляват осигурителните вноски

Категория: Социална политика и заетост
11.8.2009 г.Безработицата през месец юли е 7.69%

Категория: Социална политика и заетост
17.7.2009 г.Безработицата през юни е 7.29%

Категория: Социална политика и заетост
25.5.2009 г.20 500 души минават на непълно работно време

Категория: Социална политика и заетост
25.5.2009 г.Безработицата леко нараства

Категория: Социална политика и заетост
21.5.2009 г.14 неправителствени организации са признати за представителни на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хора с увреждания

Категория: Социална политика и заетост
4.3.2009 г.МС одобри Националната програма за закрила на детето за 2009 г.

Категория: Социална политика и заетост
19.2.2009 г.Правителството ще компенсира работниците, за да запазят работните си места

Категория: Социална политика и заетост
5.2.2009 г.Тежестта на всяка година осигурителен стаж става 1,1 на сто

Категория: Социална политика и заетост