Новини

29.1.2009 г.МС одобри План за действие към Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България

Категория: Социална политика и заетост
21.1.2009 г.92,53 лв. става социалната пенсия за старост, 65 лева ще е гарантираният минимален доход

Категория: Социална политика и заетост
21.1.2009 г.92,53 лв. става социалната пенсия за старост, 65 лева ще е гарантираният минимален доход

Категория: Социална политика и заетост
21.1.2009 г.92,53 лв. става социалната пенсия за старост, 65 лева ще е гарантираният минимален доход

Категория: Социална политика и заетост
15.1.2009 г.92,53 лв. става социалната пенсия за старост, 65 лева ще е гарантираният минимален доход

Категория: Социална политика и заетост
8.1.2009 г.Минималната работна заплата е 240 лв.

Категория: Социална политика и заетост
16.12.2008 г.През ноември се запазва равнището на безработица

Категория: Социална политика и заетост
10.12.2008 г.Правителството одобри национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете

Категория: Социална политика и заетост
20.11.2008 г.Леко повишаване на безработицата през октомри

Категория: Социална политика и заетост
11.11.2008 г.Равнището на безработица през деветмесечието на 2008 г. спадна средно до 6.42%

Категория: Социална политика и заетост