Новини

29.6.2017 г.УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

27.6.2017 г.Бюджетът на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще бъде наддоговорен с 10%

23.6.2017 г.През 2017 г. по ОПДУ ще бъдат отворени седем процедури за кандидатстване на стойност 35,5 млн. лв.

23.6.2017 г.ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, (ЮЛНЦ) ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ЧИИТО ПР...

8.6.2017 г.Девето заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020

3.6.2017 г.FITCH RATINGS ПОВИШИ ПЕРСПЕКТИВАТА ЗА КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ НА БЪЛГАРИЯ ОТ СТАБИЛНА НА ПОЛОЖИТЕЛНА

1.6.2017 г.ЧЕТИРИ ОБЩИНИ ЩЕ ПОДОБРЯВАТ ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА СЪС СРЕДСТВА ПО ОПОС 2014-2020 Г.

31.5.2017 г.ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: ЩЕ КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА ЕВРОЗОНАТА, КОГАТО СМЕ ГОТОВИ

27.5.2017 г.MOODY’S ПОТВЪРДИ КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ НА БЪЛГАРИЯ BAA2 СЪС СТАБИЛНА ПЕРСПЕКТИВА

19.5.2017 г.Раднево е вече с нова пречиствателна станция

  ...