Новини

5.11.2019 г.Публикувани са Стандарти за провеждане на обществени консултации

Категория: Обществени консултации
16.10.2019 г.Публикуван е Наръчник за гражданско участие

Категория: Обществени консултации
9.10.2019 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти

Категория: Държавна администрация
7.10.2019 г.Публикуван е Наръчник за привличане на гражданска ангажираност и на гражданска ИТ подкрепа

Категория: Обществени консултации
2.10.2019 г.Публикувани са изследвания на добри практики за обществени консултации, с фокус гражданско участие

Категория: Обществени консултации
2.10.2019 г.Приет е Списък на специалностите, за които могат да се предоставят стипендии през 2020 г.

Категория: Държавна администрация
18.9.2019 г.Приета е Наредба за електронната платформа за продажба на имоти

Категория: Държавна администрация
17.9.2019 г.Съветът за административната реформа прие нови Стандарти за обществени консултации

Категория: Държавна администрация
5.9.2019 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти

Категория: Държавна администрация
16.7.2019 г.Намалява се административната тежест чрез унифициране на заявленията за най-масовите общински услуги

Категория: Държавна администрация
  ...