Новини

8.5.2009 г.Правителството одобри секторната пощенска политика на България до 2013 г.

Категория: Телекомуникации и информационно общество
8.5.2009 г.МС одобри Отчета на Програмата за по-добро регулиране за периода април 2008 - април 2009 г.

Категория: Бизнес среда
29.4.2009 г.Парламентът прие Закона за отбраната и въоръжените сили

Категория: Политика по сигурността
29.4.2009 г.Актуална информация по Програмата за развитие на селските райони

Категория: Възможности
27.4.2009 г.Покана от www.strategy.bg

Категория: Обяви
27.4.2009 г.Битката за газа

Категория: Енергетика
27.4.2009 г.Светът остава в капана на кризатa

Категория: Анализи
24.4.2009 г.Икономист: Бюджетният блус на България

Категория: Икономика
24.4.2009 г.Николай Василев: 42 млн. лв. са реално усвоените средства по програма „Административен капацитет”

Категория: Европейски въпроси
24.4.2009 г.Увеличил е броят на заявките за патенти на изобретения през 2008 г.

Категория: Наука