Новини

19.2.2009 г.Правителството ще компенсира работниците, за да запазят работните си места

Категория: Социална политика и заетост
18.2.2009 г.Оперативната програма „Околна среда” е най–успешна от инфраструктурните програми у нас

Категория: Околна среда
16.2.2009 г.6% е икономическият растеж през 2008 г.

Категория: Анализи
13.2.2009 г.0,8% е инфлацията през януари

Категория: Анализи
13.2.2009 г.250 млн. лв. от публичната инвестиционна програма на правителството ще бъдат преструктурирани с цел подпомагане на реалния сектор в условията на свето

Категория: Правителствени
05.2.2009 г.Стартира ІІ-ри кръг на Проект „Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми - Проект 100" с финансиране от 2008 година.

Категория: Възможности
05.2.2009 г.Тежестта на всяка година осигурителен стаж става 1,1 на сто

Категория: Социална политика и заетост
05.2.2009 г.Използваме все повече информационно-комуникационните технологии

Категория: Анализи
02.2.2009 г.За 18 месеца у нас е създадена уникална за Европа информационна система за кадастъра и имотния регистър

Категория: Анализи
02.2.2009 г.За 18 месеца у нас е създадена уникална за Европа информационна система за кадастъра и имотния регистър

Категория: Иновации