Новини

4.3.2009 г.ЕК публикува доклад за дейността на Европейския съюз през 2008 г.

Категория: Европейски въпроси
4.3.2009 г.Стартира новa процедурa по ОПАК за съдебната система

Категория: Възможности
4.3.2009 г.Над два пъти се намаляват изискванията за размера на капиталовложенията, които се сертифицират по Закона за насърчаване на инвестициите

Категория: Бизнес среда
4.3.2009 г.Стартира Националния здравен портал

Категория: Иновации
23.2.2009 г.Нова операция за 50 млн. лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира Агенцията по заетостта

Категория: Възможности
23.2.2009 г.Стартира националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор

Категория: Възможности
20.2.2009 г.Ще почиваме от 1 до 6 май

Категория: Правителствени
20.2.2009 г.През януари равнището на безработицата е 6.5%

Категория: Анализи
19.2.2009 г.Правителството ще компенсира работниците, за да запазят работните си места

Категория: Социална политика и заетост
18.2.2009 г.Оперативната програма „Околна среда” е най–успешна от инфраструктурните програми у нас

Категория: Околна среда