Новини

13.2.2009 г.0,8% е инфлацията през януари

Категория: Анализи
13.2.2009 г.250 млн. лв. от публичната инвестиционна програма на правителството ще бъдат преструктурирани с цел подпомагане на реалния сектор в условията на свето

Категория: Правителствени
5.2.2009 г.Стартира ІІ-ри кръг на Проект „Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми - Проект 100" с финансиране от 2008 година.

Категория: Възможности
5.2.2009 г.Тежестта на всяка година осигурителен стаж става 1,1 на сто

Категория: Социална политика и заетост
5.2.2009 г.Използваме все повече информационно-комуникационните технологии

Категория: Анализи
2.2.2009 г.За 18 месеца у нас е създадена уникална за Европа информационна система за кадастъра и имотния регистър

Категория: Анализи
2.2.2009 г.За 18 месеца у нас е създадена уникална за Европа информационна система за кадастъра и имотния регистър

Категория: Иновации
30.1.2009 г.България е сред учредителите на Международната агенция за възобновяема енергия

Категория: Енергетика
29.1.2009 г.Правителството одобри 10-годишна национална стратегия за развитие на научните изследвания

Категория: Наука
29.1.2009 г.Правителството одобри насоките за развитие на държавните железници

Категория: Транспорт