Новини

29.1.2009 г.МС одобри План за действие към Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България

Категория: Социална политика и заетост
29.1.2009 г.Фонд „ФЛАГ” получава до 50 млн. лв. за увеличаване на капитала си

Категория: Възможности
28.1.2009 г.Проект „Красива България” стратира нова мярка за подпомагане на социални домове

Категория: Възможности
28.1.2009 г.Два партньорски проекта за чисти води стартират в ИА МА

Категория: Възможности
26.1.2009 г.През декември равнището на безработицата е 6.27%

Категория: Анализи
22.1.2009 г.НАПИ представи инвестиционната си програма за 2009 г.

Категория: Транспорт
22.1.2009 г.МС одобри създаването на Център „Фонд за асистирана репродукция”

Категория: Здраве
22.1.2009 г.МС одобри ЗИД на Закона за туризма

Категория: Анализи
22.1.2009 г.На повече от 300 млн. лв. възлиза инвестиционната програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Категория: Регионално развитие
21.1.2009 г.190 млн.лв. са инвестирани в сектор „Здравеопазване” през 2008 г.

Категория: Правителствени