Новини

14.5.2008 г.



Увеличението на износа по-голямо от това на вноса

Категория: Икономика
13.5.2008 г.



Към незабавни действия за подобряване на управлението на програма ФАР

Категория: Европейски въпроси
9.5.2008 г.



191 проекта бяха подадени по ОП "Околна среда"

Категория: Регионално развитие
22.4.2008 г.



52 общини подписаха споразумения по проект на Социалноинвестиционния фонд

Категория: Възможности
18.4.2008 г.



Правителството се прицели в намаляване на бюрокрацията и подобряване на бизнес средата.

Категория: Икономика
18.4.2008 г.



НПО ще могат да кандидатстват с проекти за реалзиране на Програмата за младежки дейности

Категория: Възможности
17.4.2008 г.



От днес са в сила изменения в ПМС № 121/2007 г. на МС

Категория: Възможности
17.4.2008 г.



Държавата ще гарантира кредитирането на студенти и докторанти

Категория: Образование
15.4.2008 г.



МРРБ стартира грантова схема за техническа помощ по ОПРР

Категория: Възможности
14.4.2008 г.



Европейската комисия приветства новата директива за чистотата на въздуха

Категория: Здраве