Новини

14.10.2009 г.Правителството одобри субсидия за железопътната инфраструктура в размер на 6.9 млн. лв

Категория: Правителствени
14.10.2009 г.С 11% ще бъде намален броят на служителите в Министерството на финансите

Категория: Правителствени
14.10.2009 г.„Невиждан театър” репетира на „Сцена 17” в Министерство на културата

Категория: Култура
13.10.2009 г.Трето място за България по въведени директиви

Категория: Правителствени
8.10.2009 г.Реконструкция на второкласни и третокласни пътища с туристическо значение със средства от ОПРР

Категория: Регионално развитие
7.10.2009 г.В търсене на нефт и газ по шелфа на българското черноморие

Категория: Правителствени
6.10.2009 г.Медицинските дейности ще се остойностяват от агенция към Министерство на финансите

Категория: Здраве
2.10.2009 г.МОМН актуализира учебните програми

Категория: Образование
1.10.2009 г.16 млн. евро за усвояване по оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство"

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
1.10.2009 г.Електронно подаване на касови отчети на търговците на течни горива от 1 октомври 2009

Категория: Финанси