Новини

28.10.2010 г.



Покана за набиране на ценови оферти по Оперативна програма "Административен капацитет"

Категория: Държавна администрация
28.10.2010 г.



Почти 1 млн. лв. са изплатени по ОПАК за по-малко от месец

Категория: Държавна администрация
27.10.2010 г.



Откриват два института в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии

Категория: Правителствени
27.10.2010 г.



България и Германия ще подпишат споразумение за техническо сътрудничество

Категория: Правителствени
27.10.2010 г.



Правителството отпуска допълнителни средства за култура в размер на 2 млн. лв.

Категория: Правителствени
27.10.2010 г.



Одобрен е План 2010-2011г. за изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот

Категория: Правителствени
27.10.2010 г.



От догодина Националният жилищен фонд ще премине към Министерство на финансите

Категория: Правителствени
27.10.2010 г.



Промени в изискванията за придобиване на специалност „Медицинска сестра" и „Акушерка"

Категория: Правителствени
27.10.2010 г.



Допълнителни бюджетни кредити ще бъдат отпуснати на МВнР

Категория: Правителствени
27.10.2010 г.



Агенцията за хора с увреждания ще води регистър на лица, предоставящи помощни средства

Категория: Правителствени