Новини

13.10.2010 г.Предоставени са допълнителни средства в размер на 4,5 млн. лв за стипендии

Категория: Правителствени
13.10.2010 г.МС предвижда промени в Търговския закон за по-голяма прозрачност относно собствеността на акциите

Категория: Правителствени
13.10.2010 г.Намаляват щатнта численост в Изпълнителна агенция по лозата и виното

Категория: Правителствени
13.10.2010 г.Сливат Агенцията за приватизацията и Агенцията за следприватизационен контрол

Категория: Правителствени
11.10.2010 г.Фермерите ще могат да продават мляко директно на пазара

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
11.10.2010 г.106 акта са съставени през първите седмици на акция "Гума"

Категория: Транспорт
7.10.2010 г.МОСВ ще следи отблизо състоянието на речната мрежа

Категория: Анализи
6.10.2010 г.Законът за защита на потребителите разписва по-ясни права и отговорности при сключване на договори

Категория: Правителствени
6.10.2010 г.Правителството определи допълнителни конкретни бенефициенти по ОП "Техническа помощ"

Категория: Правителствени
6.10.2010 г.Одобрена е Национална стратегия за младежта 2010 - 2020 г.

Категория: Правителствени