Новини

22.12.2011 г.Правителството предлага на НС да ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

Категория: Правителствени
22.12.2011 г.Намаляване с 50% на жертвите на пътя е целта на 10-годишна стратегия за подобряване безопасността на движение

Категория: Правителствени
22.12.2011 г.Определен е редът за осъществяване на регистриран достъп до делата на търговците

Категория: Правителствени
22.12.2011 г.Приети са Национална стратегия за интегриране на ромите в България и План за действие към нея

Категория: Правителствени
22.12.2011 г.Правителството одобри промени в Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните

Категория: Правителствени
22.12.2011 г.Подписваме писмо с ЕИБ за възстановяване на разходи

Категория: Правителствени
22.12.2011 г.И докторантите ще могат да ползват намаление при пътуване с карта за градски транспорт

Категория: Образование
22.12.2011 г.ЕВРОКОНТРОЛ ще събира таксите за аеронавигационно обслужване в зоните и районите на летищата

Категория: Правителствени
22.12.2011 г.Правителството предостави четири разрешения за проучване на подземни богатства

Категория: Правителствени
21.12.2011 г.Промените в Закона за електронните съобщения са приети, договорите с потребителите ще се променят след 2 месеца

Категория: Телекомуникации и информационно общество