Новини

14.12.2011 г.Въвеждат се нови критерии за категоризиране на населените места в България

Категория: Правителствени
14.12.2011 г.Процедурата по признаване на висше образование в чужбина се опростява

Категория: Правителствени
14.12.2011 г.Близо 9 млн. лв. допълнителни средства ще бъдат предоставени по бюджета на МЗХ

Категория: Правителствени
14.12.2011 г.България се присъединява към две конвенции на ООН за лицата без гражданство

Категория: Правителствени
14.12.2011 г.Приети са методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ

Категория: Правителствени
14.12.2011 г.Дадени са пет разрешения за проучване на подземни богатства

Категория: Правителствени
14.12.2011 г.Одобрен е Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие

Категория: Правителствени
13.12.2011 г.Проведе се информационен ден по процедури за превенция на корупцията и публично-частно партньорство

Категория: Възможности
13.12.2011 г.Трайчо Трайков: Административната тежест е ключов елемент от качеството на бизнес средата

Категория: Бизнес среда
12.12.2011 г.Перу открива консулство в България

Категория: Правителствени