Новини

12.12.2011 г.ДП „Пристанищна инфраструктура” стартира услугата "електронна фактура"

Категория: Възможности
12.12.2011 г.Изграждането на столичното метро до летището и рехабилитацията на Централна жп гара ще бъдат финансирани по ОП „Транспорт“

Категория: Възможности
12.12.2011 г.АПИ публикува тръжната документация за избор на изпълнител на строителството на Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км. 59+400 до км 61

Категория: Предстоящо
11.12.2011 г.МИЕТ представя допълнителни възможности за намаляване на административната тежест за бизнеса

Категория: Бизнес среда
9.12.2011 г.Приета е Концепция за продължаване на реформата на административно-наказателното правораздаване

Категория: Правителствени
8.12.2011 г.България прекратява участието си в проекта „Бургас-Александруполис”

Категория: Правителствени
8.12.2011 г.България и Сърбия приемат общи правила за взаимна защита на класифицираната информация

Категория: Правителствени
8.12.2011 г.Спестени са 11 хил. лв. от строителството на ГКПП „Връшка чука”

Категория: Правителствени
8.12.2011 г.Сключваме спогодба с Турция за международен превоз на пътници и товари по шосе

Категория: Правителствени
8.12.2011 г.Определени са условията за достъп на безпилотни самолети на САЩ до съоръжения и обекти в България

Категория: Правителствени