Новини

24.2.2012 г.Актуализирани стратегически документи

Категория: Правителствени
24.2.2012 г.Министър Трайков: Работим за решително подобряване на условията за бизнес в България

Категория: Бизнес среда
24.2.2012 г.България, Хърватска, Румъния и Сърбия ще привличат туристи с общ културно-исторически маршрут

Категория: Туризъм
23.2.2012 г.Правителството прие промени в нормативни актове, свързани с измененията в Закона за техническите изисквания към продуктите

Категория: Правителствени
23.2.2012 г.Правителството одобри пренасочване на бюджетни кредити в размер на 1 108 451 лв. за възстановяване на щетите от наводненията в община Харманли

Категория: Правителствени
23.2.2012 г.България открива консулство в Исландия

Категория: Правителствени
23.2.2012 г.Правителството предоставя на МЗХ средства за актуализация на цифрова ортофотокарта на страната

Категория: Правителствени
23.2.2012 г.От учебната 2012/2013 г. се въвежда целодневна организация на учебния ден и за учениците от III клас

Категория: Образование
23.2.2012 г.ЕК: България е на пето място по темп на икономически ръст през 2012г.

Категория: Финанси
23.2.2012 г.Министерство на здравеопазването е определено за програмен оператор по програма „Инициативи за обществено здраве”

Категория: Правителствени