Новини

17.10.2013 г.ОПАК продължава да инвестира в човешкия ресурс в държавната администрация

17.10.2013 г.Перспективите на страните от Западните Балкани за членство в ЕС се подобряват

16.10.2013 г.Избран изпълнител на обявена чрез публична покана процедура за възлагане на обществена поръчка

16.10.2013 г.Избран изпълнител на обявена чрез публична покана процедура за възлагане на обществена поръчка

16.10.2013 г.МИЕ разреши казуса със залата за тренировки на младите волейболисти от ЦСКА

16.10.2013 г.Очакваме предложения по прилагането на Наредбата за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на Еврокодовете

16.10.2013 г.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16.10.2013 г.План за изпълнение на Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пож...

16.10.2013 г.20 950 лв. ще бъдат усвоени по Национална програма „Квалификация“ за обучение по испански език на учители

16.10.2013 г.Хърватия е добавена в Списъка на държавите с пазарен риск като страна от ЕС

  ... ...