Новини

16.10.2013 г.Приет е вторият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест

16.10.2013 г.За ратификация е предложена промяната в Заемното споразумение с МБВР по Проекта за социално включване

16.10.2013 г.Одобрен е доклад за изпълнение на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

16.10.2013 г.Одобрени са позициите на България за два Съвета на ЕС

16.10.2013 г.Съветът за развитие към МС ще контролира изпълнението на програмата „България 2020”

16.10.2013 г.Ева Жечева ще бъде председател на Обществения съвет към Фонда за лечение на деца

16.10.2013 г.С 12 са намалени щатовете в АПИ

16.10.2013 г.Министър Вигенин ще ръководи българската делегация на Генералната конференция на ЮНЕСКО

16.10.2013 г.На министъра на финансите е възложено да проучи възможностите за уреждане на нерешените въпроси между България и Украйна по Ямбургската спогодба

16.10.2013 г.С промени в ДОПК се предлага усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и осигуровки

  ... ...