Новини

10.10.2013 г.860 товарни автомобили от различни националности са проверени в рамките на план на европейската организация TISPOL

9.10.2013 г.Подробна програма за Годишната среща на местните власти

9.10.2013 г.Зам.-министър Красин Димитров ще открие конференция по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

9.10.2013 г.Приета е актуализираната стратегия по заетостта на България до 2020 г.

9.10.2013 г.Вицепремиерът Даниела Бобева ще е управител за България в Черноморската банка за търговия и развитие

9.10.2013 г.Стефан Цанков е определен за председател на ДАМТН

9.10.2013 г.Осигурен е нов кредитен ресурс за Фонд ФЛАГ

9.10.2013 г.Община Павликени получи държавен имот за изграждане на обучителен център

9.10.2013 г.Министърът на външните работи ще определя числеността на консулството ни във Франкфурт на Майн

9.10.2013 г.За ратификация е предложен Протоколът по повод загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон

  ... ...