Новини

9.10.2013 г.Одобрени са две разрешения за проучване на подземни богатства

9.10.2013 г.Според България проектът на споразумение за присъединяване на ЕС към Конвенцията за защита на правата на човека е в съответствие с европейското право

9.10.2013 г.Одобрени са българските позиции за четири Съвета на ЕС

9.10.2013 г.Предлагат се промени в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

9.10.2013 г.Правителството предлага промени в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми

9.10.2013 г.Подписът в счетоводните документи ще може да се замени с цифров идентификатор

9.10.2013 г.Регламентират се основните критерии за третиране на биоотпадъците

9.10.2013 г.Определени са условията за повишаване в звание на резервисти и запасни от висшия команден състав

9.10.2013 г.Разширява се българо-руското сътрудничество в сферата на туризма

9.10.2013 г.Под патронажа на МИЕ ще се проведе 10-то туристическо изложение "Планините на България – гостоприемство в четири сезона"

  ... ...