Новини

9.10.2013 г.Направен е преглед на изпълнението на мерките от актуализираната Национална програма за реформи

9.10.2013 г.Анна Янева ще присъства на церемония по "Полагане на основен камък" на нов завод в Русе

9.10.2013 г.Намалява се числеността на второстепенните структури към МЗХ

9.10.2013 г.Създадени са условия за реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Поморие“

9.10.2013 г.Разширява се обхватът на общините, в които може да се преотстъпва корпоративен данък

9.10.2013 г.Одобрени са схемите за национални доплащания за земеделските производители

9.10.2013 г.Приветствие на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов по повод Световния ден на пощата – 9 октомври

9.10.2013 г.Пощенски служители бяха наградени по повод Световния ден на пощата

9.10.2013 г.Проектите за обход на гр. Габрово и Западната дъга на СОП могат да бъдат реализирани с европейско финансиране

9.10.2013 г.Образът на „бащата на компютъра“ - Джон Атанасов, е изобразен на пощенска карта

  ... ...