Новини

8.10.2013 г.Анна Янева: България е атрактивна инвестиционна дестинация, перспективен пазар и надежден доставчик

8.10.2013 г.16 български общини получават Етикет за добро управление на Съвета на Европа при Втората процедура за присъждането му

8.10.2013 г.БЪЛГАРИЯ ЩЕ УЧАСТВА В ОЩЕ ДВЕ ПОКАНИ ЗА НАУЧЕН ОБМЕН ПО ПРОГРАМА SCIEX-NMSCH В РАКИТЕ НА ТЕМАТИЧЕН ФОНД „СТИПЕНДИИ"

8.10.2013 г.България е поискала от турската страна стриктно да се спазват разпоредбите на международните договорености

8.10.2013 г.На 17 октомври ще се проведе информационен ден по ОПАК за централните и областните администрации

7.10.2013 г.Представяне на програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

7.10.2013 г.Social factors to be considered when setting economic policy

7.10.2013 г.За първи път България се включва в европейската инициатива „Дни на отворените врати“

7.10.2013 г.Заместник-министър Айолов ще участва в енергиен форум

4.10.2013 г.ОПАК публикува за обществено обсъждане процедура по подприоритет 3.1 за централните администрации

  ... ...