Новини

31.10.2013 г.Проблемите на превозвачите бяха обсъдени на българо-турска среща по въпросите на автомобилния транспорт

30.10.2013 г.Защитените училища в България са 136, средищните – 796

30.10.2013 г.Разширяват се броят и площта на защитените зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

30.10.2013 г.40 деца ще получат персонални пенсии

30.10.2013 г.Променен е статутът на сграда с отпаднала необходимост за МВР

30.10.2013 г.Норвежки научно-изследователски кораб ще извърши сеизмични изследвания в българската акватория

30.10.2013 г.България развива сътрудничеството в областта на младежта и спорта със Словакия и Украйна

30.10.2013 г.На концесия е даден добивът на варовици и мергели от находище „Мадлен”

30.10.2013 г.Стратегията за развитие на Националната статистическа система на България има за цел производството и разпространението на качествена информация

30.10.2013 г.Под 11% да са отпадналите от училище до 2020 г. предвижда стратегия на правителството

  ...