Новини

4.10.2013 г.В селищата над 2000 жители покритието с цифрова ефирна е значително по-добро, отколкото при аналоговото излъчване

4.10.2013 г.Заместник-министрите Петър Киров, Антон Гинев и Георги Тодоров откриваха новата Морска гара на порт Бургас

3.10.2013 г.Администрацията на МС ще ръководи разработването на ОП „Добро управление”

3.10.2013 г.Вицепремиерът и министър на правосъдието поема контрола по изпълнението на предварителните условия за средствата от ЕС за следващия програмен период

3.10.2013 г.Създават се условия за по-голяма публичност и конкуренция при избор на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ

2.10.2013 г.Финансово е осигурена дейността на МИП

2.10.2013 г.Общините Чирпан и Видин получават държавни имоти

2.10.2013 г.Администрацията на МС ще ръководи разработването на ОП „Добро управление”

2.10.2013 г.Изпращаме офицер за участие в операцията на НАТО по усилване на ПВО на Турция

2.10.2013 г.България договаря с Джърси и Гърнси обмен на информация по данъчни въпроси

  ... ...