Новини

2.10.2013 г.Одобрен е Меморандум за развитието на железопътните коридори 6, 10 и 12

2.10.2013 г.България ще подпомага Косово за европейската и евроатлантическата му интеграция

2.10.2013 г.МВР на България и на Сърбия ще си сътрудничат в областта на вътрешноведомствения контрол

2.10.2013 г.Одобрени са резултатите от три Съвета на ЕС

2.10.2013 г.Стартира процедура за концесиониране на добива на каолинова суровина от находище „Саръгьол”

2.10.2013 г.Одобрени са две разрешения за проучване на подземни богатства

2.10.2013 г.Таксата за участие в конкурс за нотариуси се намалява на 50 лв.

2.10.2013 г.Министърът на финансите е упълномощен да предприеме действия за поемане на външен държавен дълг в размер до 360 млн. евро

2.10.2013 г.Одобрена е българската позиция за Съвет „ПВР”

2.10.2013 г.Д-р Симеон Василев е определен за представител на държавата в Надзорния съвет на НЗОК

  ...