Новини

30.10.2013 г.От 1 януари 2014 г. минималната работна заплата става 340 лв.

30.10.2013 г.България и Украйна ще активизират сътрудничеството си за насърчаване на инвестициите

30.10.2013 г.Генералният секретар на ЮНЕСКО Ирина Бокова е предложена за удостояване с орден „Стара планина“ с лента

30.10.2013 г.Одобрено е становище по Конституционно дело ¹20 за 2013 г.

30.10.2013 г.Наличието на просрочени задължения към държавата и общините няма да е пречка за подновяване на спортна лицензия

30.10.2013 г.Направени са технически промени в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие

30.10.2013 г.Укрепва се капацитетът на Антидопинговата агенция

30.10.2013 г.Отпускат се допълнително средства за тютюнопроизводители и производители на плодове и зеленчуци

30.10.2013 г.Председателят на КФН Стоян Мавродиев проведе работна визита в Израел

30.10.2013 г.Общините ще получат допълнителни 46,5 млн. лв. за делегираните от държавата дейности

  ...