Новини

13.11.2013 г.ЕК ПУБЛИКУВА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

13.11.2013 г.Михаил Вълов е предложен за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“

13.11.2013 г.Правителството ще изпълни решенията на ЕСПЧ по три дела срещу България

13.11.2013 г.Променен е статутът на три държавни имота

13.11.2013 г.Изпълнителният директор на ДП „РАО” ще преговаря по застраховката за гражданска отговорнос...

13.11.2013 г.България и Румъния засилват сътрудничеството си в областта на информационните технологии и регионалното развитие

13.11.2013 г.Седалището на Европейския полицейски колеж ще бъде в Будапеща

13.11.2013 г.Министър Папазов ще ръководи българската делегация на сесията на Асамблеята на Международната морска организация

13.11.2013 г.Одобрени са резултатите от заседание на министрите от ЕС, отговарящи за търговията

13.11.2013 г.„Индустриални минерали БГ” ЕООД получава концесия за добив на неметални полезни изкопаеми

  ... ...