Новини

13.11.2013 г.Национален координатор по българо-гръцката програма за сътрудничество в развитието ще бъде министърът на регионалното развитие

13.11.2013 г.България и Катар ще си сътрудничат в борбата с престъпността

13.11.2013 г.Създава се законовата рамка за въвеждане на комплексното административно обслужване

13.11.2013 г.Промени в Закона за движение по пътищата намаляват съществуващи регулации

13.11.2013 г.Промени в Закона за убежището и бежанците транспонират нова европейска директива

13.11.2013 г.Доразвива се нормативната база за насърчаване и подпомагане на младежкото доброволчество

13.11.2013 г.От 28 април 2015 г. в соковете от плодове се забранява добавянето на захар

13.11.2013 г.МВР получава освободени от държавния резерв легла за нарасналия брой бежанци

13.11.2013 г.Ще почиваме шест последователни дни през май 2014 г.

13.11.2013 г.Осигурени са средства за уреждане на финансови задължения на Министерството на правосъдието

  ... ...