Новини

8.11.2013 г.Железопътен товарен коридор № 7 вече е в експлоатация

7.11.2013 г.Министър Папазов участва в среща на министри в Белград

7.11.2013 г.Драгомир Стойнев: Иновационната стратегия е ключова за развитието на българската икономика

6.11.2013 г.Драгомир Стойнев: Наредбата за топлоснабдяване ще бъде отменена

6.11.2013 г.Одобрени са изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на УПФ “Доверие”

6.11.2013 г.Българската асоциация за рекреация, интеграция и спорт е призната за представителна на национално равнище

6.11.2013 г.Актуализиран е съставът на Комисия по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

6.11.2013 г.Създадена е работна група за подготовката на българското домакинство на 16-ото годишно заседание на Съвета на управителите на Черноморската банка

6.11.2013 г.Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките е разгледал 96 заявлени...

6.11.2013 г.Създадена е нова защитена зона за опазване на дивите птици

  ... ...