Новини

6.11.2013 г.Правителството ще приключи две дела пред ЕСПЧ

6.11.2013 г.Правителството се запозна с изпълнението на републиканския бюджет за деветмесечието на 2013 г.

6.11.2013 г.Актуализирани са разходите за персонал по месеци на ДФ „Земеделие“

6.11.2013 г.Общините Генерал Тошево и Пловдив получиха държавни имоти за решаване на местни проблеми

6.11.2013 г.България ще предложи нова кандидатура за почетен консул в Долна Австрия

6.11.2013 г.За ратификация е предложен Договорът за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз

6.11.2013 г.Гаяна уреди финансовите си задължения към България

6.11.2013 г.Споразумение ще насърчава обмена на информация и опит между българската АЯР и руската Федералната служба по екологичен, технологичен и атомен надзор

6.11.2013 г.Посланик Такев ще подпише меморандумите за развитие на железопътни коридори 6, 10 и 12

6.11.2013 г.България и Катар ще развиват сътрудничество в областта на спорта

  ... ...