Новини

6.11.2013 г.Комитетът за наблюдение на ОПАК одобри три нови процедури за кандидатстване през 2013 г.

6.11.2013 г.Министър Данаил Папазов участва в Световния икономически форум в Киев

6.11.2013 г.МИЕ предлага за обществено обсъждане Наредба за изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението

5.11.2013 г.ЕСЕННАТА ПРОГНОЗА НА ЕК СЪВПАДА С ОЧАКВАНИЯТА НА МФ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

5.11.2013 г.Бранимир Ботев: България е на четвърто място в Европа по темп на развитие на зимния туризъм

5.11.2013 г.Одобрени са образци за застрахователите, предлагащи медицинска (здравна) застраховка по чл. 222а. от КЗ.

5.11.2013 г.МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПРЕОТВОРИ ЕМИСИЯ ТРИГОДИШНИ ДЦК В ЛЕВА

5.11.2013 г.Анна Янева: 16% от българския износ се формира от металургично производство

5.11.2013 г.Обществените съвети към МТИТС проведоха своето пето заседание

5.11.2013 г.Икономическа прогноза на ЕС: постепенно възстановяване, външни рискове

  ... ...