Новини

27.11.2013 г.АЕЦ „Козлодуй“ сключва нов договор „Обща гражданска отговорност“

27.11.2013 г.Осигурени са помещения за оптимизиране работата на приходната администрация

27.11.2013 г.България си партнира с Обществената организация за международно сътрудничество НИКО – Северна Ирландия в проект за обмяна на опит

27.11.2013 г.Приет е проект на Спогодба за морски транспорт между България и Китай

27.11.2013 г.България и Кувейт ще си сътрудничат в здравеопазването и медицинската наука

27.11.2013 г.България и Виетнам ще си сътрудничат в областта на земеделието

27.11.2013 г.България и Полша ще си сътрудничат в областта на труда, заетостта и социалната политика

27.11.2013 г.България и Индия засилват сътрудничеството в областта на науката и технологиите

27.11.2013 г.Одобрена е българската позиция за промени в учредителните документи на Международната инвестиционна банка

27.11.2013 г.Преструктурират се задълженията на Куба към МИБ

  ...