Новини

27.11.2013 г.Одобрени са проекти за търсене и проучване на подземни богатства

27.11.2013 г.България поема председателството на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС)

27.11.2013 г.България и Русия ще си сътрудничат в областта на културата, образованието и науката

27.11.2013 г.Правителството одобри позицията на България по две заседания на Съвета на ЕС

27.11.2013 г.Създават се национален и организационен комитет за отбелязване на 1000 години от смъртта на цар Самуил Български

27.11.2013 г.Одобрен е проект на Закон за представителите по индустриална собственост

27.11.2013 г.На законово равнище се създава Съвет по защита на застрашени лица

27.11.2013 г.Разширен е обхватът на Наредбата за допълнителни мерки, свързани с прилагането на регламенти за създ...

27.11.2013 г.Създава се възможност и за електронно предоставяне на услуги по Закона за хазарта

27.11.2013 г.Правителството отпусна 700 хил. лв. за възстановяване дейността на МБАЛ –Девин

  ...