Новини

26.11.2013 г.Покана за участие в обучения „Подготовка на общинските бюждети 2014”

26.11.2013 г.Борба с избягването на корпоративни данъци

26.11.2013 г.Въздействието върху околната среда от авиационната дейност беше обсъдено в РВД

26.11.2013 г.10 декември – информационен ден по процедура 3.1-09 на ОПАК

25.11.2013 г.Писмо на Председателя на комисията по регионална толитика и местно самоуправление на НС по повод прилагането на чл. 59, ал. 6 на ЗОС

25.11.2013 г.НСОРБ обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и разпространение на наръчници“

25.11.2013 г.Министър Стойнев ще връчи наградата "Баварско предприятие с дейност в България"

25.11.2013 г.Драгомир Стойнев: Газификацията на Сандански ще гарантира намаляване на разходите за енергия, повиша...

25.11.2013 г.Драгомир Стойнев: Страната ни тепърва ще реализира големи проекти в икономиката

25.11.2013 г.Министър Данаил Папазов се срещна с генералния секретар на ММО Коджи Секимицу

  ...