Новини

21.11.2013 г.Вицепремиерите Зинаида Златанова и Даниела Бобева проведоха среща с представители на международните ...

20.11.2013 г.Процесът на децентрализация протича с бавни и противоречиви темпове, сочи анализ на изпълнението на стратегията за последните две години

20.11.2013 г.Направени са технически промени в решения на Министерския съвет от 1999 г. и 2011 г.

20.11.2013 г.Прецизиран е текстът на ПМС 198/2013

20.11.2013 г.Изваждат се имоти от капитала на СБАЛАГ „Майчин дом“

20.11.2013 г.Осигурени са сгради за работилница за декори и репетиционна сцена на Софийската опера и балет

20.11.2013 г.България потвърди участието си в международната мисия на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане в Афганистан

20.11.2013 г.Спира се добивът на пясъци от находище „Анастасия”

20.11.2013 г.Одобрено е издаването на две разрешения за търсене и проучване на подземни богатства

20.11.2013 г.36 деца ще получат персонални пенсии

  ...