Новини

20.11.2013 г.Португалска компания организира семинар на тема "Изграждане и управление на индустриални сметища"

20.11.2013 г.Договарянето по оперативните програми ще може да продължи до 30 юни 2014 г.

20.11.2013 г.Очакваме бележки и становища по проекта на Наредба за реда и начина за изчисляване и определяне разм...

20.11.2013 г.В края на ноември ще се проведе заседание на Българо-иракската смесена комисия за икономическо, търговско и техническо сътрудничество

20.11.2013 г.Фискален съвет ще осъществява независимо наблюдение и анализ на бюджетната рамка

20.11.2013 г.Законът за кредитните институции се хармонизира с новото Базелско споразумение за капитала

20.11.2013 г.В наказателното производство се въвежда фигурата на съдебния преводач

20.11.2013 г.При преценяване наличието на дискриминация признакът „пол” ще включва и случаите на промяна на пола

20.11.2013 г.Отменена е Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия

20.11.2013 г.Българската агенция за инвестиции е с нов устройствен правилник, оптимизира се администрацията в още две структури

  ...