Новини

10.4.2013 г.С благодарност към нашите членове!

10.4.2013 г.МИЕТ настоява за изясняване на истината за оповестената днес принадлежност на Божан Стоянов със структурите на ДС

10.4.2013 г.МИЕТ настоява за изясняване на истината за оповестената днес принадлежност на Божан Стоянов към структурите на ДС

10.4.2013 г.Напомняме за наближаващия краен срок

10.4.2013 г.ВТОРА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ И ЕКСПЕРТИТЕ ПО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ ОТ ОБЩИНИТЕ

10.4.2013 г.МФВС проучва интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

10.4.2013 г.Министерският съвет одобри промени в състава на Надзорния съвет на НОИ

10.4.2013 г.МВР ще ръководи разработването на националните многогодишни програми по фондовете „Вътрешна сигурност” и „Убежище и миграция”

10.4.2013 г.Приет е отчетът за изпълнението на Плана за намаляване на административната тежест с 20% до края на 2012 г.

10.4.2013 г.Важно: изтича срок!

  ... ...