Новини

17.5.2013 г.Заместник-министър Валери Борисов откри обновената експозиция в Музея на съобщенията

16.5.2013 г.Решения от заседание на КФН от 15 май 2013 г.

16.5.2013 г.Одобрени са измененията и допълненията в правилниците за организацията и дейността на УПФ “Бъдеще” и ППФ “Бъдеще”

16.5.2013 г.Банкова сметка за всички

16.5.2013 г.МИЕТ предлага за обществено обсъждане промени в Наредбата за топлоснабдяването

16.5.2013 г.Предприети са всички законови мерки за решаване на проблемите на българските превозвачи на турската граница

15.5.2013 г.Иво Маринов: Приходите от СПА туризъм у нас могат да достигнат 10% от общите приходи от международен туризъм

15.5.2013 г.Фискалният резерв в края на първото тримесечие е 4,2 млрд. лв.

15.5.2013 г.Правителството направи промени в таксите за административни услуги в системата на МИЕТ

15.5.2013 г.Правителството направи промени в таксите за административни услуги в системата на МИЕТ

  ...