Новини

12.6.2013 г.България се присъединява към Договора за търговия с оръжие на ООН

12.6.2013 г.Актуализиран е съставът на Междуведомствения координационен екип за изпълнение на показателите за напредък

12.6.2013 г.Одобрена е българската позиция за два Съвета на Европейския съюз

12.6.2013 г.Прието е становище по преюдициално запитване пред съда на ЕС

12.6.2013 г.Иранските граждани ще могат да гласуват за президент на страната си в София и Варна

12.6.2013 г.Въвежда се по-обективен критерий при определянето на продажната цена на жилища от ведомствения фонд на Министерството на отбраната

12.6.2013 г.Отчуждени са частни имоти за строителството на АМ „Струма”

12.6.2013 г.Броят на извънщатните служители в системата на МО се изравнява с този в останалите ведомства

12.6.2013 г.Пешеходци и велосипедисти няма да заплащат такси за преминаване по Дунав мост 2

12.6.2013 г.МВР ще отговаря за сътрудничеството на България с Международната организация по миграция

  ...