Новини

12.6.2013 г.Промяна в Насоките за кандидатстване и Приложение І на схема BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд"

12.6.2013 г.Пощенска марка се посвещава на 1150-годишнината от Моравската мисия на Св. св. Кирил и Методий

11.6.2013 г.Филип Хат, Европейска комисия: „Системите за управление и контрол на ОПАК са стабилни“

11.6.2013 г.Министър Данаил Папазов проведе работна среща със столичния кмет Йорданка Фандъкова

11.6.2013 г.Запазване на конкурентоспособността на европейския стоманодобив

10.6.2013 г.На 24 юни започва приемът на проекти за модернизиране на стопанства по ПРСР

10.6.2013 г.България подкрепя засилване на сътрудничеството при жп инциденти

7.6.2013 г.НОМИНАЦИИ ЗА НАГРАДАТА „ОБЩИНСКИ ФИНАНСИСТ-НОВАТОР”

7.6.2013 г.Дванадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Техническа помощ“

7.6.2013 г.Драгомир Стойнев: Българското правителство ще даде подкрепата си за всеки проект с Русия, който е от взаимен интерес

  ...