Новини

27.6.2013 г.ЛАТВИЙСКА ДЕЛЕГАЦИЯ ГОСТУВА НА МРЕЖАТА ОТ 28 ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТЪРА

27.6.2013 г.Опитът на ОПАК в транснационалните обучителни мрежи беше представен на заседание на Комитета за координация на фондовете

27.6.2013 г.Премиерът Пламен Орешарски назначи Красин Димитров за заместник-министър на икономиката и енергетика

26.6.2013 г.Важна информация за застрахователните брокери

26.6.2013 г.Драгомир Стойнев: "Конкурентоспособност" ще работи в полза на бизнеса

26.6.2013 г.КФН уведомява, че австрийското дружество „Unterstützungskasse für Arbeitnehmerschutz und Vorsorge” няма право да извършва застрахователна дейност

26.6.2013 г.КФН уведомява, че английският застраховател Tunbridge Wells Equitable Friendly Society Ltd прехвърля застрахователния си портфейл на Forester Life Ltd

26.6.2013 г.Приет е доклад за изпълнението на Националния план за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства

26.6.2013 г.Одобрен е годишният отчет за дейността на ДФ „Земеделие”

26.6.2013 г.България ще подкрепи кандидатурите на Хърватия за съдии в Съда на ЕС и в Общия съд на ЕС

  ...