Новини

19.6.2013 г.Помощите за първокласници се увеличават със 100 лв. от новата учебна година

19.6.2013 г.700 000 лева ще бъдат предоставени на БЧК от централния бюджет за разпределение на храни за най-нуждаещите се лица

19.6.2013 г.Одобрени са резултатите от заседанията на два Съвета на ЕС

19.6.2013 г.Правителството започва цялостна промяна в начина на предоставяне на услуги от администрацията

19.6.2013 г.Правителството потвърди необходимостта от приемането от Народното събрание на четири акта

19.6.2013 г.Правителството предприема мерки за стабилизиране и развитие на „ВМЗ” ЕАД

19.6.2013 г.Осигурени са средства за допълнителен ремонт на един от самолетите на Авиоотряд 28

19.6.2013 г.Законът за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати се съгласува с новото европейско законодателство

19.6.2013 г.Министърът на финансите ще има трима заместници

19.6.2013 г.Прието е становище по преюдициално запитване пред съда на ЕС

  ...