Новини

19.6.2013 г.Министерски съвет одобри позициите на България за два формата на Съвета на ЕС

19.6.2013 г.Регламентира се редът за предоставяне на трансгранични здравни услуги

19.6.2013 г.Определени са 11 нови областни управители

19.6.2013 г.ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА НА ФИНАНСИСТИТЕ В гр. БАНСКО, КАКТО И ЗА ТЕХНИТЕ ШОФЬОРИ ПО ХОТЕЛИ

19.6.2013 г.В присъствието на министър Стойнев ще бъдат подписани споразумения по МФК

18.6.2013 г.Министър Стойнев обсъди новия модел за ценообразуване на електроенергията с ръководството на КРИБ

18.6.2013 г.Министър Стойнев освободи Съвета на директорите на БЕХ

18.6.2013 г.НСОРБ обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разработване и внедря...

18.6.2013 г.До 3 юли се приемат предложения за участие в Th13teen Arts – конкурсът за най-добър бизнес проект от творческата индустрия

18.6.2013 г.Предприятия и ферми получават над 163 млн. лева за модернизация от ПРСР

  ...