Новини

30.8.2013 г.Резултатите от проект за онлайн достъп до данни за железопътната инфраструктура бяха представени на заключителна конференция

29.8.2013 г.Актуализирана програма на Годишната среща на местните власти (13-15 октомври 2013 г., к.к. "Албена")

29.8.2013 г.Напредъкът по проект на МТИТС за услуги в областта на пространствените данни, бе отчетен на междинна конференция

29.8.2013 г.Стартира съвместна инициатива в подкрепа на бизнеса

28.8.2013 г.Възможности за участие на бизнеса в IX-та Годишна среща на местните власти в Република България, 13-15 октомври 2013 г., к.к. Албена

28.8.2013 г.Приета е национална програма за превенция на самоубийствата

28.8.2013 г.Щатове от различни министерства се прехвърлят на Министерството на инвестиционното проектиране

28.8.2013 г.37 деца ще получат персонални пенсии

28.8.2013 г.Определен е размерът на годишните вноски на България за изграждане на новата главна квартира на НАТО

28.8.2013 г.Правителството ще изплати обезщетенията по пет дела срещу България в ЕСПЧ

  ...