Новини

28.8.2013 г.Актуализирани са правилата за допустимост на разходите по ОП „Развитие на човешките ресурси”

28.8.2013 г.Иван Комитски е определен за председател на ДА „Архиви”

28.8.2013 г.Осигурени са помещения за Агенцията по заетостта и за Министерството на правосъдието

28.8.2013 г.Полк. Борислав Сертов е предложен за директор на служба „Военна полиция”

28.8.2013 г.Продължава българското участие в Многонационалното интегрирано логистично формирование за контрол на придвижването

28.8.2013 г.За ратификация са предложени промените във финансовия договор с ЕИБ по проекта „Транзитни пътища V”

28.8.2013 г.Правителството предлага за ратификация втората промяна в Споразумението от Котону

28.8.2013 г.Заместник-министър Славов ще ръководи българската делегация за сесия на Европейския регионален комитет на СЗО

28.8.2013 г.Прекратени са два концесионни договора с „Дано-Р” ЕООД поради неизпълнение на задължения

28.8.2013 г.Правителството възстановява работата на посолството ни в Монголия

  ...