Новини

28.8.2013 г.Приет е планът за 2013 г. по Националната стратегия за демографско развитие

28.8.2013 г.Прозрачни процедури и възможност за участие на повече кандидати в тях предлага правителството с промени в Закона за обществените поръчки

28.8.2013 г.Законът за железопътния транспорт е съгласуван с разпоредбите на евродиректива

28.8.2013 г.Приети са нови устройствени правилници на три министерства

28.8.2013 г.Ваня Стефанова е определена за заместник-председател на ДАНС

28.8.2013 г.Правителството подкрепя кандидатурата на България за домакин на ЕВРО 2020

28.8.2013 г.Предприети са действия за изпълнение на жп проекти по ОПТ

28.8.2013 г.Платиха още 6,5 млн. за необлагодетелстваните райони

28.8.2013 г.Нови документи за кандидатстване по схема „Училищен плод” за учебната 2013/2014 година

28.8.2013 г.Заместник-министър Петър Киров инспектира жп линията Карнобат – Синдел

  ...